Fem punkter til kommunene når de skal vurdere smitteverntiltak overfor barn og unge

Barneombudet: jente jobber med lekser og pc/macbook
Barneombudet minner om at rødt nivå ikke betyr full hjemmeskole.

Tirsdag ble det klart at Regjeringen ikke gjør endringer i det nasjonale tiltaksnivået for skoler og barnehager.

Samtidig melder de at kommuner som har mye smitte i samråd med helsemyndighetene bør vurdere overgang til rødt nivå.

- Vi er glade for at regjeringen er så tydelig på at barn og unge skal komme først. Dette er et viktig signal til kommunene som beslutter lokale tiltak. Barn og unge har gjennom ett år båret store deler av byrden i pandemien, sier barneombud Inga Bejer Engh.

- Vi er bekymret for konsekvensene av tiltakene for deres læring, sosiale utvikling og psykiske helse. Kommunene må ikke ta lett på inngrepene i barns liv og må alltid vurdere tiltak som kan kompensere for situasjonen barn er i, fortsetter hun.

Hun har derfor lansert fem punkter hun mener kommunene må vurdere om rødt nivå skal iverksettes:

 • Rødt nivå er ikke full hjemmeskole Les mer+ Lukk-

  Rødt nivå betyr fortsatt opplæring på skolen med de kravene til smittevern som er fastsatt. Det å være på skolen er viktig for å kunne følge med på læringsarbeidet til elevene, men også på hvordan de har det. Der møtes barn og unge på en arena med tydelige krav til smittevern, sammen med trygge voksne.

 • Styrk laget rundt barnet Les mer+ Lukk-

  «Laget rundt barnet» må være tilgjengelig på skolen. Kommunene bør styrke dette nå når lærerne er fullt opptatt med undervisning. Det må for eksempel være sosiallærere, miljøarbeidere og helsesykepleiere på skolen som elevene kan kontakte om de trenger noen å snakke med, som har tid til å følge med på det som skjer i skolemiljøet og enkeltelever. De kan for eksempel fange opp elever som sliter hjemme eller på skolen nå.

 • Fulltidstilbud til de som trenger det Les mer+ Lukk-

  Når skolene går til rødt nivå må særskilt sårbare barn og unge får et fulltidstilbud på skolen. Det har de krav på etter regelverket, og her må det også fanges opp elever som nå sliter på grunn av pandemien. De som har særlige opplæringsbehov må få rettighetene sine oppfylt, og det må kartlegges at de får det fra skolen.

 • Hold fritidstilbud oppe Les mer+ Lukk-

  Vurder om det er mulig å holde fritidstilbud for barn og unge oppe. Disse tilbudene er viktig som sosial arena, men også for at de skal ha noe meningsfylt å gjøre i en vanskelig tid. Ved å holde disse arenaene åpne legger vi til rett for at barn og unge møtes på arenaer hvor det er smittevernregler.

 • Hold tjenester for barn og unge åpne Les mer+ Lukk-

  Barn som trenger hjelp fra flere tjenester må få den hjelpen de har krav på. Tjenestetilbud til for eksempel barn med nedsatt funksjonsevne må ikke falle bort, da betaler de en dobbel pris. Alle tjenester for barn og unge må derfor være åpne.

Barneombudet har gjennom hele pandemien vært opptatt av at barn og unge må skjermes i størst mulig grad. I forrige uke sendte vi, sammen med likestillings- og diskrimineringsombudet et brev til myndighetene der vi problematiserte situasjonen for funksjonshemmede barn.

Her kan du lese alle Barneombudets nyheter, brev og innspill som omhandler covid-19.

Presse kan kontakte Barneombudets pressevakt på 412 67 127 (ikke SMS) for ytterligere kommentarer.

My Post 1
Post 2
My Post 3
My Post 4
My Post 5
My Post 2

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev