Barneombudet støtter helsekartlegging for barn og unge i barnevernet

Barneombudet: barn som løper i vann
Barneombudet mener det er sentralt at man helsekartlegger barn og unge som det offentlige overtar omsorgen for.

I slutten av desember la departementet ut endringer i barnevernloven om en tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet ut på høring. Dette er noe Barneombudet har etterlyst over lengre tid, blant annet i vårt høringssvar til ny barnevernlov i 2019. Senere kom vi med en utdyping av våre synspunkter i et brev til BFD og Bufdir.

Også i vår rapport "De tror vi er shitkids" tok vi til orde for en helsekartlegging.

Les også vår kronikk i Aftenposten fra desember 2019: Barnevernet vet ikke nok om barna de tar ut av hjemmet. Dobbel omsorgssvikt for sårbare barn.

Et viktig virkemiddel

Barneombudet har gitt et omfattende svar på den høringen som nå har vært ute.

- Hovedformålet med kartleggingen er å si noe om barnets behov for videre oppfølging, enten det er helseutfordringer eller andre særskilte omsorgsbehov.

- Kartleggingen skal gi god veiledning til nye omsorgsgivere om hvordan den daglige omsorgen bør innrettes, men også sikre at barnet får hjelp fra de hjelpetjenesten de har behov for, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Hun mener derfor det er svært positivt at departementet nå foreslår å lovfeste helsekartlegging i barnevernloven.

Barneombudet støtter mange av forslagene som departementet kommer med, men er også uenige på enkelte punkter.

Blant innvendingene vi har er:

  • Vi mener barneverntjenesten må ha en plikt til å sikre barn som flyttes ut av hjemmet en helsekartlegging. Det holder ikke at bestemmelsen kun gir barnevernet en plikt til å vurdere behovet for helsekartlegging.
  • Det bør åpnes for en snever adgang til å gjøre unntak
  • Bufetat må få en plikt til å gjennomføre helsekartlegging på forespørsel fra barneverntjenesten
  • Det bør lovfestes en plikt for de regionale helseforetakene til å bidra til en helsekartlegging av barn i barnevernet
  • Helsekartlegging bør som hovedregel ikke skje så lenge barna bor hjemme hos biologiske foreldre

- Helsekartlegging vil være et viktig virkemiddel for å gi barn i barnevernet bedre omsorg og oppfølging, og vil også kunne bidra til færre brudd i fosterhjem, færre institusjonsplasseringer og mindre bruk av enetiltak, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev