- Å kutte tilsynet i fosterhjem burde være siste utvei

Barneombudet: gutt opp trappen

Barneombudet er kritisk til at regjeringen lemper på krav til tilsyn i fosterhjem og omsorgssentre for å håndtere mengden av flyktninger fra Ukraina.

– Selv om departementet har tatt hensyn til flere av våre innspill, er vi fortsatt bekymret for forslagene som åpner for mindre tilsyn og oppfølging av barn som bor på omsorgssenter og i fosterhjem. Dette er barn som befinner seg i en svært sårbar situasjon, og det er viktig at barna følges tett opp, sier seniorrådgiver i Barneombudet Mathias Lia Nordmoen.

Barneombudet mener flere av regjeringens vurderinger er mangelfulle, og at det ikke er synliggjort om mindre inngripende tiltak kan avhjelpe eventuelle kapasitetsutfordringer.

– Å kutte i tilsynet burde være en siste utvei. Økonomiske hensyn kan ikke trumfe barnets beste. Det beste hadde vært om regjeringen kunne tilført flere ressurser og personell. Hvis det ikke er mulig bør myndighetene vurdere om det finnes andre tilbud man heller kan kutte i, sier Lia Nordmoen i et intervju med Dagsavisen.

Forslaget begrunnes med at en flyktningestrøm kan sette press på tjenester til barn. Selv om departementet viser til menneskerettslige forpliktelser, savner vi vurderinger av alternative tiltak som bedre ivaretar barnas rettssikkerhet. Etter vårt syn er departementet forpliktet til å vurdere hvilke tiltak som vil være minst inngripende for barna i den ekstraordinær situasjon som vi nå befinner oss i.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev