Grunnlovens §104 - fra teori til praksis

Barneombudet inviterer til frokostseminar den 29. februar om myndighetenes ansvar for å sikre barns rettigheter etter Grunnloven og FNs barnekonvensjon.

Dato: 29.februar, kl. 09:00-10:30.
Sted: Forstanderskapssalen, Sentralen.

Barneombudet arbeider for at myndighetene i større grad skal gjøre vurderinger av barnets beste på systemnivå, når de skal utforme politikk, vedta lover eller ta andre beslutninger som har betydning for barn. Dette vil sikre god hjelp til barn, og bidra til mer treffsikre og kostnadseffektive tiltak.

Skal du vurdere barnets beste må du innhente kunnskap om konsekvenser for barn i utredningsarbeid, og legge vekt på denne kunnskapen i beslutningene. Barneombudet har utviklet barnerettighetsvurderinger som et verktøy for dette, og laget et E-læringsprogram som lanseres på seminaret.

Artboard 1 copy 9 2x

Program

08:30
Dørene åpner. Kaffe og enkel frokostservering til alle deltakere.

09:00
Grunnloven §104 - fra teori til praksis.
Inga Bejer Engh, barneombud.

09:10
Hvorfor er det viktig å sikre at barnets beste er et grunnleggende hensyn i politikkutforming?
Kjersti Toppe, Barne- og familieminister.

09:20
Hvorfor er det viktig å vurdere barnets beste i offentlige utredninger?
Hilde Singsaas, direktør Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

09:30
Hvordan sikre barns medvirkning i vurderingen av barnets beste?
Margrete Bjørge Katanasho, styreleder Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

09:40
Erfaringer med barns medvirkning i utredningsarbeid.
Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.

09:50
Hvordan sikre bedre tverrfaglig samarbeid og løsninger for barn?
Hege Nilssen, direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

10:00
Panelsamtale om samarbeid og utfordringer rundt arbeidet med vurderinger for barns beste. Ledet av barneombud Inga Bejer Engh.
- Emma Stenseth, departementsråd Barne- og familiedepartementet.
- Dag Thomas Gisholt, departementsråd Kunnskapsdepartementet.
- Cathrine Lofthus, departementsråd Helse- og omsorgsdepartementet.
- Håvard Bekkelund, ekspedisjonssjef Justis- og beredskapsdepartementet.

10:30
Kake og mingling.

Praktisk info

Arrangementet finner sted i Forstanderskapssalen på Sentralen. Adressen er Øvre Slottsgate 3.

Adkomst er via hovedinngangen, og deretter via Marmortrappen eller heis til 3. etasje.

Her kan du se kart over hvor Sentralen ligger.

Har du spørsmål? Kontakt oss på info@barneombudet.no eller telefon 22 99 39 50.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev