Statsbudsjettet 2022: Savner større satsing på psykisk helse og trygg digital hverdag for barn og unge

12. oktober ble statsbudsjettet for 2022 lagt frem. Barneombudet har følgende reaksjoner på regjeringens forslag:

Større satsing på psykisk helse nødvendig

– Psykiske helseproblemer og lidelser blant barn og unge er blant våre største helseutfordringer. Det er bra at regjeringen legger inn mer midler til kommunene, men jeg hadde forventet at regjeringen satte klarere mål som sikrer at alle barn og unge, uavhengig av hvor de bor, får den hjelpen de har rett til. Dette må den nye regjeringen ta tak i, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Det er i dag svært ulikt hvilken psykisk helsehjelp kommunene har for barn og unge med psykiske plager og vansker. En del kommuner har et godt og lett tilgjengelig tilbud til barn og unge, men det er også svært mange som ikke har et slik tilbud på plass. Regjeringen trekker igjen kommunepsykologer frem som en viktig innsats for barn og unges psykiske helse. Dette til tross for at vi ikke vet om dette kompetanse som kom kommer barn og unge til gode. Det er dessuten stor variasjon i psykologdekningen mellom kommuner, og minst 20 prosent av kommunene mangler fortsatt psykologkompetanse.

– Dette budsjettet bærer ikke preg av at barn og unges psykiske helse er et prioritert område. Bevilgningene og føringene til kommunene står ikke i forhold til utfordringsbildet, sier Engh.

Savner midler til forskning på digital oppvekst

– Jeg er skuffet over at regjeringen ikke følger opp sine vedtak for å sikre barn en tryggere digital oppvekst med midler i budsjettet. Jeg hadde forventet å se en tydelig prioritering, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Barneombudet har lenge etterlyst en samordnet statlig innsats for at barn og unge skal ha en trygg digital hverdag. Statens arbeid har vært for fragmentert og det har vært uklart hvilket departement som har koordineringsansvaret. I 2021 har Stortinget vedtatt viktig politikk ved behandlingen av barne- og ungdomskulturmeldingen, og regjeringen har lagt frem strategien «Rett på nett» for å sikre barn og unge en trygg digital oppvekst.

– Dette er steg i riktig retning, men det hjelper ikke om det ikke blir synliggjort hvilke midler som følger med til oppfølging og tiltak. Jeg forventer at den nye regjeringen retter dette i sitt tillegg til statsbudsjettet, sier Inga Bejer Engh.

Regjeringen skriver i sitt forslag til statsbudsjett at de vil starte arbeidet med å utrede opprettelsen av et forskningssenter for barn og digitale medier.

– Det er viktig med et forskningssenter for å kunne være i forkant av det som skjer på dette feltet. Det er bra at arbeidet kommer i gang, men jeg hadde forventet at det samtidig kom midler til å opprette et senter. Det holder ikke å utrede om det skal opprettes. Det er på tide at tiltakene blir basert på kunnskap og ikke synsing, og det er regjeringens ansvar å prioritere dette, sier Engh.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev