Regjeringen må prioritere forskning om barns digitale oppvekst

Barneombudet: jente med laptop/macbook

Barn og unge bør ha en trygg digital oppvekst med samme rett til hjelp og beskyttelse der som ellers i livet. Da må myndighetene ha nok forskning og kunnskap om barns digitale liv og former for risiko, slik som skadelig innhold, overgrep, falske nyheter, hatefulle ytringer, kroppspress og personvern.

Men i statsbudsjettet for 2023 er det ikke satt av midler til slik forskning.

Behov for nasjonalt forskningssenter

Barneombudet har bedt regjeringen om å opprette et tverrfaglig forskningssenter for barn og digitale medier, knyttet til et universitet- eller høyskolemiljø. I fjorårets budsjett ønsket regjeringen å utrede opprettelsen av et slikt forskningssenter. En slik utredning er foreløpig ikke lagt frem. Regjeringen har heller ikke bevilget midler til opprettelse av et forskningssenter.

– Det er beklagelig at regjeringen ikke prioriterer å opprette et forskningssenter for barn og digitale medier. Det er på tide at tiltak for trygg digital oppvekst blir basert på kunnskap og ikke synsing. Det er regjeringens ansvar å prioritere dette, sier seniorrådgiver hos Barneombudet, Mathias Lia Nordmoen.

Det er bred enighet om nødvendigheten av et nasjonalt forskningssenter. Dette er trukket frem av forskere på feltet, barne- og ungdomskulturmeldingen og medieskadelighetsutvalget.

– Det er stort behov for mer kunnskap i utformingen av politikk og praksis for å gjøre barns digitale hverdag trygg. Uten kunnskap om barn og unges nettbruk er sannsynligheten stor for at myndighetene bruker penger på tiltak som ikke virker, sier Nordmoen.

Barns digitale vaner i Norge og Europa

EU Kids Online er et internasjonalt forskningsprosjekt som tar for seg forskjeller mellom europeiske land når det gjelder barn og unges bruk av internett og andre nettbaserte medier. Norge har deltatt i undersøkelsen EU Kids Online gjennom et forskningsmiljø ved Universitetet i Oslo. Dette har tidligere vært finansiert over Justisdepartementets budsjett.

EU Kids Online bidrar med verdifull kunnskap om barn og unges liv på digitale arenaer, og informasjonen fra undersøkelsene brukes hyppig av både barne-, helse-, utdannings- og justissektoren. Til tross for et stort behov for mer kunnskap på dette området er det ikke bevilget midler i 2023-budsjettet til at Norge fortsatt kan delta. Barneombudet ba derfor i budsjetthøringene i familie- og kulturkomiteen og i justiskomiteen i Stortinget om at støtten opprettholdes, for å videreføre dette viktige forskningsprosjektet.

Barneombudets innspill til statsbudsjett 2023

Høsten 2022 la Barneombudet frem sine synspunkter i budsjetthøringene i fem komiteer.


Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev