Barneombudet om revidert nasjonalbudsjett: - Skuffende

Barneombudet: barn spiller kortspill
Bareombudet er ikke fornøyd med barn og unges plass i revidert nasjonalbudsjett.

Tirsdag 11. mai la regjeringen frem sitt reviderte nasjonalbudsjett. Der hadde Barneombudet et håp om at barn og unge skulle være tydelig prioritert med en helhetlig plan. Dét var de ikke.

- Det er skuffende at regjeringen ikke kommer med en helhetlig satsing på barn og unge. Regjeringen foreslår en rekke ulike tiltak, men det mangler en helhetlig plan. Vi risikerer at noe glipper og at enkelte grupper ikke blir sett, sier barneombud Inga Bejer Engh.

- Tiltak i en sektor vil ofte få ringvirkninger for en annen, og barn lever ikke sitt liv i en sektor. Hvem ser disse ulike tiltakene i sammenheng, og ser helhetsbildet av de negative konsekvensene, spør Bejer Engh.

Nå forventer hun at Stortinget ber regjeringen komme tilbake til høsten med en helhetlig tiltaksplan for barn og unge, som går på tvers av sektorer.

- Koronakommisjonen påpekte at regjeringen i beredskapsarbeidet ikke har tatt hensyn til hvordan risiko i en sektor avhenger av risikoen i andre sektorer, og at dette svikter når ingen tar ansvar for å vurdere summen for samfunnet som helhet. Det manglet noen med blikk for helheten. Regjeringen er på vei til å gjøre samme feil igjen. Nå vet vi at pandemien har hatt store konsekvenser, men vi vet ikke langtidsvirkningene, sier Bejer Engh.

- Etter 1,5 år med pandemi vet vi heller ikke hvilke barn som nå er sårbare. Tiltakene må derfor stå i forhold til dette, avslutter hun.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev