#4 Arbeide for en tryggere digital hverdag for barn og unge

De fleste barn og unge i Norge har tilgang til mobil, PC og andre digitale hjelpemidler, og mange tilbringer mye tid på nett og mobil. Dette gir mange muligheter for barn og unge, men også enkelte risikoer. Barn kan bli utsatt for ulike farer på nett, som mobbing, hatefulle ytringer og seksuelle overgrep.

Det har de siste årene vært en stor økning i antall straffesaker der barn deler nakenbilder av hverandre på nett, og saker der barn utsettes for seksuelle overgrep av voksne på nett. Mange av disse sakene har store konsekvenser for de barna det gjelder.

Å øke straffene er ikke alene et svar på problemene. Det er viktig å satse på forebygging, og å øke kunnskapen både hos voksne og barn. Barn og unge etterlyser selv mer kunnskap om hva som er greit og ugreit på digitale plattformer, og om hvem som kan hjelpe dem om noe skjer.

En trygg digital hverdag krever at barn og unge har god digital dømmekraft, og noen som hjelper dem når de opplever negative ting i digitale medier.

Mange jobber med problemstillingen, men etter vår oppfatning er arbeidet lite helhetlig.

Vi ser arbeidet er for sektorisert, og at det er behov for bedre samordning og mer forskning om hva som virker. Vi vil derfor ta initiativ til en felles innsats for å få en tryggere digital hverdag for barn.

Våre mål i arbeidet med en trygg digital hverdag:

  • 1 Arbeidet for å sikre barn en trygg digital hverdag skal være godt samordnet
  • 2 Barn skal ha god nok kompetanse til å ha en trygg, digital hverdag
  • 3 Barn skal få god hjelp når de opplever negative hendelser digitalt

Våre planlagte aktiviteter:

  • 1 Ha en ekspertgruppe med trygg digital hverdag som tema (gjennomført)
  • 2 Arrangere høynivåmøte om en trygg digital hverdag våren 2020 (gjennomført)
  • 3 Delta i det europeiske barneombudnettverkets arbeid med digital hverdag for barn og unge (pågående)
  • 4 Arrangere oppfølgende høynivåmøte om en trygg digital hverdag 2021 (planlagt)

Rapport fra vår ekspertgruppe:

Ungdom om digitale medier

Vår unge ekspertgruppe kommer i denne rapporten med en rekke anbefalinger for hvordan man kan gjøre den digitale hverdagen tryggere og bedre. Sider med skadelig innhold, kompetanse og opplæring i skolen er blant stikkordene.

Les rapporten her 
Lansering av ungdom om digitale medier
Skjermbilde 2020 09 07 kl 10 22 59

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev