#3 Arbeide for å bedre situasjonen for barn og unge i barnevernet

Det er et nasjonalt ansvar å sikre barn en trygg oppvekst.

Barnevernet har komplekse og vanskelige oppgaver, og hvordan de utøver myndigheten sin har stor betydning for et barns videre liv og utvikling.

Når staten har valgt å delegere denne viktige oppgaven til kommunene, er det særlig viktig at nasjonale myndigheter følger tett med på kvaliteten på arbeidet.

I tillegg må de følge med på om tjenesten til enhver tid har den kompetansen og de ressursene som trengs for å fylle denne viktige samfunnsoppgaven.

Det pågår for tiden store reformer på barnevernsfeltet. Kommunene skal få store og nye oppgaver, og barnevernloven er under revidering.

Dette skjer samtidig med at vi vet at barnevernet har mange utfordringer. Flere forskningsrapporter, tilsyn, offentlige utredninger og erfaringer fra barn og unge har pekt på behovet for økt kompetanse og mangelen på ressurser i det kommunale barnevernet.

Forskning og tilsyn viser at barn i kontakt med barnevernet ikke alltid får de tiltakene de har krav på, og at tiltakene ikke alltid er av god nok kvalitet. Dette gjelder spesielt for barn som plasseres i fosterhjem eller på institusjon. Barneombudet vil arbeide for at den hjelpen barnevernet gir er av best mulig kvalitet, og i tråd med barn og unges rettigheter etter barnekonvensjonen.

Våre mål i arbeidet for å bedre situasjonen for barn og unge i barnevernet

  • 1 Barnevernets kompetanse og ressurser skal bli styrket
  • 2 Barn under barnevernets omsorg skal få riktige tiltak med god kvalitet

Våre planlagte aktiviteter:

  • 1 Lucy Smiths barnerettighetsdag med fokus på barn under offentlige omsorg (gjennomført)
  • 2 Rapport fra ekspertgruppe med barn på barnevernsinstitusjon (gjennomført)

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev