Er du en ungdom som har fått hjelp fra flere tjenester samtidig?

Hei! Så fint at du tittet innom her! Vi i Barneombudet jobber for at barn og ungdom skal få oppfylt rettighetene sine, og nå trenger vi hjelp fra ungdommer som har erfaring med flere hjelpetjenester samtidig. Om du har det så trenger vi din hjelp!

Om dette prosjektet

Nå jobber vi med at tjenestene som hjelper barn skal bli bedre til å samarbeide. Da må vi prate med ungdommer som har erfaring med dette.

Har du fått hjelp fra flere offentlige tjenester samtidig?

For eksempel skole, helse, NAV eller barnevern? Har du meninger om hvordan de bør samarbeide? Da trenger vi din hjelp!

Barneombudet søker 12 ungdommer til en ekspertgruppe som skal gi råd om hva som er viktig når tjenester som skal hjelpe barn og unge skal samarbeide.

Artboard 1 2x

Hva ekspertgruppen skal jobbe med

I en ekspertgruppe hos Barneombudet får barn og unge bidra med sine erfaringer. Deres erfaringer kan bidra til at andre barn i framtiden får god hjelp.

Ekspertgruppen vil bestå av ungdommer med ulike liv og ulike erfaringer. Det alle vil ha til felles er at de har opplevd å få hjelp fra flere tjenester samtidig. Målet er at de skal bli enige om råd til hva som er viktig når tjenester skal samarbeide om å hjelpe dem.

Rådene kan være til de som jobber i tjenestene og til politikere som bestemmer hvordan tjenestene skal være. Ekspertgruppen vil også få mulighet til å hente inn råd fra flere barn og unge de mener bør bli hørt.

Ungdommene bestemmer selv hva de mener det er viktig å diskutere. Vi i Barneombudet vil gi råd og innspill til temaer. Eksempler på temaer kan være:

  • Hva bør hjelperne vite om deg, og hvordan kan de dele informasjon?
  • Har du erfaringer fra samarbeid som har fungert godt? Hva var grunnen?
  • Hva skal hjelperne tenke på når de samarbeider om å hjelpe deg?
  • Hvordan bør samarbeidsmøtene være?

Barneombudet vil bruke rapporten i vårt arbeid med å påvirke politikere og andre som skal hjelpe barn.

Rapporten vil bli gitt til politikere og ledere for tjenester, og andre som bestemmer. Ofte får barn og unge selv overrekke rapporten sin og si hva de mener direkte til de som bestemmer.

Vår erfaring er at rådene ofte blir lyttet til, og kan føre til endringer som gjør livet bedre for barn og unge.

BY Alexandra Gjerlaugsen DSC04132 150ppi
Inga Bejer Engh er barneombud.

Hvem er Barneombudet og hvorfor jobber vi med dette?

Inga Bejer Engh er barneombud i Norge. Sammen med 20 ansatte jobber hun for at barn og unge i Norge får rettighetene sine oppfylt.

For å kunne gjøre denne jobben, er det viktig at vi hører barn og unges erfaringer fra dem selv.

Ifølge barnekonvensjonen har barn og unge rett til å bli hørt. Det er en viktig oppgave for Barneombudet å være barn og unges talsperson. Vi formidler kunnskap og råd fra barn og unge til de som bestemmer, slik som regjeringen og Stortinget.

Hva er en ekspertgruppe?

Vi kaller barn og unge vi jobber sammen med for eksperter. Det er fordi alle barn og unge er eksperter på eget liv.

En ekspertgruppe er en gruppe med barn og unge som jobber sammen med de ansatte hos Barneombudet og bidrar med viktig kunnskap om bestemte temaer. Det er vanlig å samles flere ganger og gruppen lager ofte en rapport med anbefalinger.

Praktisk informasjon

Ekspertgruppen skal møtes ca. seks ganger frem til mai 2021. Det vil bli en eller to helgesamlinger og fire ettermiddagsmøter.

I tillegg til diskusjoner blir det god tid til å bli kjent og finne på morsomme aktiviteter.

Barneombudet gir all nødvendig hjelp til gjennomføringen av møtene og hjelpe til med å skrive rapport. Vi sørger for tilrettelegging dersom noen trenger det.

Barneombudet betaler for alt det koster å delta, for eksempel utgifter til reise, mat og opphold.

Vi planlegger å møtes utenom skoletiden. Skulle det likevel føre til fravær kan man få det godkjent som politisk arbeid, som gir unntak fra fraværsreglene.

Barneombudet vil passe på at smittevernreglene blir fulgt. Vi planlegger at gruppen kan møtes fysisk, så det blir morsommere og enklere å jobbe sammen.

Etter hvert kan vi også holde noen ettermiddagsmøter digitalt hvis det blir nødvendig og hvis gruppen ønsker det.

Hf barneombudet 20 nr 19

Taushetsplikt og frivillighet

Vi som jobber i Barneombudet har taushetsplikt. Det betyr at vi ikke kan fortelle videre personlige og private ting som du forteller til oss, hvis vi ikke har blitt enige om det. Unntaket fra denne regelen, er hvis vi blir bekymret for at noen har det utrygt hjemme. Da må vi varsle.

Når vi bruker informasjon fra samtaler med ungdom, er det alltid anonymt og skal være umulig å kjenne igjen for andre enn ungdommen selv.

Det er helt frivillig for deg i delta i arbeidet. Det betyr også at du når som helst kan si at du ikke vil være med likevel.

Vi har laget et skjema som du må fylle ut hvis du sier ja til å være med. Vi har også lagt ved et brev til foreldre eller foresatte som vi vil at de leser. Hvis dere lurer på noe er det bare å ringe oss.

Kontakt oss

Du eller dine foresatte kan når som helst kontakte oss hvis dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon. Dere kan nå Silje S. Hasle på:

silje@barneombudet.no eller telefon: 40 31 91 17

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer