#1 Arbeide for å forebygge utenforskap blant barn og unge

Utenforskap innebærer at enkeltpersoner eller grupper står på siden av fellesskapet, og ikke opplever tilhørighet. Uansett hva som er årsakene til utenforskap, er det grunn til bekymring for de barna som opplever dette.

Vi vet at det kan ha store konsekvenser for livene deres, og for deres utdanningsmuligheter, helse, deltakelse i arbeidslivet og i samfunnet ellers. Barneombudet er derfor opptatt av at myndighetene legger til rette for at barn skal ha mulighet til å oppleve inkludering og mestring både i hjemmet, på skolen og gjennom fritidsaktiviteter.

Blant problemstillingene vi ønsker å se nærmere på, er utenforskap for barn som vokser opp i familier med lav inntekt, barn med innvandrerbakgrunn og unge lovbrytere. Samtidig vil vi fortsette vårt arbeid med mobbing og skolemiljø.

En viktig forutsetning for å unngå utenforskap, er at tjenester i ulike sektorer samarbeider for å hjelpe barn som har sammensatte behov. Barneombudet vil arbeide for å få til endringer som sikrer samarbeid i lovverk og i praksis.

Våre mål for forebygging av utenforskap:

  • 1 Flere barn og unge skal ha mulighet til å oppleve inkludering og mestring
  • 2 Unge lovbrytere skal få god oppfølging
  • 3 Barn med behov for hjelp fra flere tjenester skal få god tverrfaglig oppfølging

Våre planlagte aktiviteter:

  • 1 Møte om ungdomskriminalitet - straff som virker? (gjennomført)
  • 2 Ekspertgruppe med ungdom med erfaring fra flere tjenester (i gang)

Ekspertgruppe:

Ungdom som har fått hjelp fra flere tjenester

Barneombudet har samlet ungdommer som har erfaring med hjelp fra flere tjenester samtidig. Målet er å få tips og råd som skal sørge for at tjenestene samarbeider bedre.

Rapport fra ekspertgruppa lanseres i løpet av 2021.

Hf barneombudet 0121 05
Hf barneombudet 0121 04
Se opptak fra seminaret "Ungdomskriminalitet - straff som virker?" fra mars 2019

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev