Innledere på barnerettighetsdagen 2022

Bli bedre kjent med årets innledere på barnerettighetsdagen 2022!

20220401 kd tonje brenna 006

Tonje Brenna

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, videregående opplæring og folkehøgskoler.

Foto: Ilja C. Hendel

Bjorn Erik Thon

Bjørn Erik Thon

Bjørn Erik Thon (f 1964) er likestillings- og diskrimineringsombud i perioden 2022 – 2028. Han er utdannet jurist, og har tidligere vært blant annet forbrukerombud (fra 2000 til 2010) og direktør i Datatilsynet (fra 2010 til 2022). I tillegg har han hatt en rekke verv i Venstre, og var politisk rådgiver for tidligere justisminister Odd Einar Dørum i Kjell Magne Bondeviks første regjering. Bjørn Erik har også skrevet tre krimbøker, en biografi om Olga Wilson (Den amerikanske presidentens norske datter) og en bok om forbrukerrettigheter (Forbrukerjungelboken). Han er gift med Monica, bor i Oslo, har to voksne sønner og et barnebarn.

Camilla Herlofsen

Camilla Herlofsen

Camilla er førsteamanuensis (Ph.d) ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder (UiA). Hun underviser i spesialpedagogikk ved UiA og har tidligere jobbet som spesialpedagog i skolen og som rådgiver i Statped. Hennes forskning er knyttet til spesialundervisning, utdanningsrett og tverrfaglig samarbeid. Herlofsen leder en forskningsgruppe i utdanningsrett og er også leder av et forskningsprosjekt i Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims) som undersøker hva som kjennetegner det tverrfaglige samarbeidet som PP-tjenesten er involvert i (SpedAims ProCIP)..

Camilla Sandstrom Mathiassen

Camilla Sandstrøm Mathiassen

Camilla er skolesjef i Lørenskog kommune. Det har hun vært siden 2016. Hun har lang erfaring fra skolesektoren, og har til sammen 32 års praksis i Lørenskog kommune. Camilla Sandstrøm Mathiassen har tidligere jobbet som lærer og spesialpedagog på barnetrinnet, skolefaglig rådgiver på skoleeiernivå, rektor og nå skolesjef. Hun er opptatt av at alle skal oppleve mestring og tilhørighet i skolen, og at det krever godt samarbeid og bred kompetanse der elevene er.

Elsa Veronica Berg Christiansen

Elsa Veronica Berg Christiansen

Elsa Veronica er styremedlem og erfaringskonsulent i Landsforeningen for barnevernsbarn. Jobber til daglig som lærer og sosialpedagogisk rådgiver ved Feiring Videregående Skole, en skole som tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring. Har selv erfaringer fra å vokse opp i barnevernet, og jobber i dag mye med barnevernsbarn i skole.

Barneombud Inga Bejer Engh

Inga Bejer Engh

Inga Bejer Engh er barneombud i perioden 2018-2024. Hun er jurist og har lang erfaring som statsadvokat og dommer. Før Bejer Engh ble barneombud jobbet hun som tingrettsdommer i Oslo tingrett. Hun har også jobbet 12 år som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, og flere år som politiadvokat ved den gang Asker og Bærum politidistrikt. Nå jobber hun for at barn i Norge skal ha det best mulig.

Ingrid Thunem

Ingrid Thunem

Ingrid (de/dem) er styreleder i unge funksjonshemmede. Brenner for menneskerettigheter og et samfunn med plass til alle uavhengig av funksjon, seksualitet, økonomi, hudfarge, etnisitet, religion, levekår osv. Ingrid er utdannet spesialpedagog og er opptatt av en skole som har plass til alle.

Ivar Frones

Ivar Frønes

Ivar Frønes er seniorforsker ved NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, og professor emeritus i sosiologi ved UiO. Han har publisert en rekke bøker og artikler om barn, oppvekst, livsløpsutvikling og samfunnsutvikling, og er en av redaktørene av Det Norske Samfunn, siste utgave publisert nå i høst. Spesielt relevante publikasjoner; Barnefattigdom er utviklingsfattigdom (Forebygging,no 2019), Den krevende barndommen (Cappelen 2018), The Autonomous Child – theorizing socialization (Springer 2016).

Marianne Lindheim

Marianne Lindheim

Marianne er spesialrådgiver i KS. Her jobber hun først og fremst med grunnskolespørsmål. Marianne Lindheim har tidligere jobbet både som lærer i ulike kommuner, i Utdanningsforbundet og i Utdanningsdirektoratet. Uansett hvilket perspektiv hun har hatt på arbeidet i og med grunnskole, har barn og unges aktive rolle i egen læring, eget liv og i de fellesskapene de deltar, vært sentralt.

Monica Melby Lervag

Monica Melby-Lervåg

Monica er professor ved institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, og leder for senter på forskning om spesialpedagogikk og inkludering (SpedAims). Hun forsker på lese, språk og matematikkvansker og utvikling av disse ferdighetene. Spesielt er hun interessert i hvordan lærevansker innenfor disse områdene kan forebygges og hvilke tiltak som har effekt. Hun har et sterkt engasjement for å forbedre opplæringstilbudet for elever med lærevansker.

Marie Lisbet Amundsen

Marie-Lisbet Amundsen

Marie-Lisbet er professor i spesialpedagogikk ved Universitet i Sørøst-Norge hvor hun har vært ansatt siden 2010. Hennes forskning er rettet mot sosialt marginaliserte grupper i samfunnet, og hun leder forskergruppen « Profesjonsrettet arbeid med vold, overgrep og sosiale- og emosjonelle vansker».
Amundsen har ellers mange års erfaring fra praksisfeltet, blant annet som pedagogisk-psykologisk rådgiver med spisskompetanse på sosiale- og emosjonelle vansker og sammensatte lærevansker.

Silje Steinardotter Hasle

Silje Steinardotter Hasle

Silje er jurist og seniorrådgiver hos Barneombudet. Hun jobber blant annet med skolefaglige spørsmål, tverrfaglig samarbeid og rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser. Silje har deltatt i arbeidet med rapporten «Uten mål og mening?», og har siden hatt ansvaret for å følge opp det Barneombudets ansvar på det spesialpedagogiske feltet.

Thormod Idsoe

Thormod Idsøe

Thormod Idsøe er utdannet psykolog, og jobber som professor i psykososiale vansker ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært forskningsdirektør og forsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) og professor ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Thormod har vært spesielt opptatt av å studere mobbing innenfor et traumeperspektiv, med vekt på komplekse reaksjoner som kan oppstå som resultat av mobbing. For tiden er hans studier knyttet til de longitudinelle forskningsprosjektene «Barns sosiale utvikling» ved NUBU og «Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa)» ved folkehelseinstituttet.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev