Camilla Kayed
Camilla jobber som sjef i fagavdelingen, og har jobbet for hele fire ulike barneombud. Med det kommer mange spennende erfaringer og historier.

Fagsjef i Barneombudet

Kan du fortelle litt om din stilling som fagsjef hos Barneombudet?

Jeg leder en gruppe på ti fagrådgivere med ulik utdanning og erfaring. Min oppgave er å arbeide sammen med dem for å produsere alle de barnefaglige standpunktene til Barneombudet. Vi jobber både med store prosjekter der vi dykker inn i ett tema, som for eksempel barns psykiske helse eller barneverninstitusjoner, og med dag- til dag oppgaver, som å svare journalister og gå i møter.

Hvordan er det å jobbe her?

Det er veldig spennende. Jeg lærer noe nytt hver dag, og ingen dag er lik. Jeg har jobbet hos Barneombudet siden 2003. Det begynner å bli veldig mange år. Jeg har jobbet med mange ulike fagområdet og ulike oppgaver, så det føles ikke som om jeg har hatt samme jobb så lenge. Jeg har arbeidet med både kommunikasjon, ulike barnefaglige områder og lederoppgaver, men jeg har alltid holdt et ekstra øye med samiske barn og unge og innvandrerbarn. De er viktige for meg.

Jeg opplever at jeg har en meningsfull jobb. Jeg arbeider med noe av det viktigste vi har - barna våre. Det gir motivasjon og engasjement.

Hva er det beste og det mest krevende med jobben din?

For meg er det beste å arbeide et sted der jeg opplever mening og der jeg har en reell mulighet til å påvirke dem som bestemmer. Jeg tror mange opplever at de har gode ideer, men at de aldri kommer videre med dem i systemet de arbeider innenfor. Det kan være krevende å ha tålmodighet på vegne av barna, politiske prosesser kan ta veldig lang tid, og krever at man gjentar budskapet i mange år før man får gjennomslag.

Du har sikkert vært med på mange spennende ting i løpet av årene her?

Jeg har vært med på mye spennende ja, men noen opplevelser sitter bedre enn andre. Som da jeg tilbrakt et døgn i en lavvo på Finnmarksvidda sammen med samiske ungdommer for å diskutere deres anbefalinger til forbedringer i sin kommune. Eller da jeg møtte rom-barn for å snakke med dem om deres skolegang. Eller da jeg møtte en gjeng med jenter i Kristiansand for å diskutere seksuell trakassering. Det er møtene med barn og unge som gjør spesielt inntrykk. Det er da jeg lærer mest.

Kan du beskrive fagavdelingen?

Vi jobber mye på tvers i fagavdelingen. Vi har ulik bakgrunn og kompetanse, og det gjør at vi har mye å gi hverandre. Våre hovedoppgaver er å finne ut av hvor utfordringene er for barn og formulere våre standpunkter og anbefalinger. Dette gjør vi gjennom å skrive innspill til ulike offentlige utvalg, svare på høringer, skrive direkte til departementene eller bruke media.

Vi arbeider tett med kommunikasjonsavdelingen hos oss for å få saker på i media, spisse budskap og bli gode på hvordan vi skal få gjennomslag for anbefalingene våre.

De som jobber i fagavdelingen deltar ofte i møter med politikere, både statsråder og stortingspolitikere. Dette er både gøy og utfordrende. Det er litt spennende for fagrådgiverne å få testet seg i høringer i Stortinget, for eksempel.

Hvordan er kollegaene dine og arbeidsmiljøet?

Her arbeider en gjeng med folk som er opptatt av å nå målene våre om å bedre barns oppvekst uten å ta æren for det selv. Det er sammen vi når målene våre. Samtidig tror jeg vi er flinke til å anerkjenne hverandres innsats og være stolte av hverandre. Vi ler mye og trives i hverandres selskap.

Er det noen personlige egenskaper som kommer spesielt godt med i jobben din?

Evnen til å tenke langsiktig og legge gode strategier for å nå mål, humor fordi vi arbeider med triste ting hele tiden, og evnen til å lytte og ta til seg innspill fra andre tror jeg er viktig.

Har du noe mer å tilføye?

Jeg har jobbet for fire barneombud og har noen gode historier om dem alle… men det får du høre om hvis du begynner hos oss!

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev